Tåg Tågräls

Välkommen!


Vi är ett konsultföretag som som bildades år 2013 som har kontor i Stockholm och Piteå. TRINAB erbjuder konsultuppdrag inom Infrastruktur i de nordiska länderna. Kunderna är statliga och kommunala förvaltningar samt statliga, kommunal och privata bolag. Vårt mål är att vara en leverantör som av kunderna uppfattas som ett professionellt högpresterande konsultbolag som åtar sig kvalificerade konsultuppdrag. Vi har personal med lång erfarenhet och hög kompentens inom sina specialistområden.

 1. Vi arbetar nära kunden där personliga relationer är viktigt. Våra medarbetare ska uppfatta TRINAB som ett personligt företag där individen kan göra sig hörd och få uppskattning för sitt arbete.
 2. Vi ska hos kunden och i vår egen organisation uppfattas som öppna och ärliga.
 3. TRINAB ska vara ett nyfiket företag som kontinuerligt söker nya utmaningar, nya medarbetare och affärsmöjligheter.
 4. Vi anser att det är viktigt att ha roligt på jobbet. Ett skratt för människor tillsammans vilket skapar gemenskap. Vi är övertygade om att glada medarbetare gör bolaget mer värdefullt för våra kunder både i det korta och långsiktiga perspektivet.
Bild på Tomas
Bild på Jenny
Bild på Leena
Bild på Johann
Bild på Åke

Vi erbjuder produkter och tjänster inom:

Byggledning

 • Projektledning
 • Projekteringsledning
 • Byggledning
 • Kalkylstöd
 • Genomförandeplanering
 • Logistiklösningar

Mark och fastighet

 • Förhandling/Avtalsskrivning för markåtkomst
 • Rådgivning och stöd i plan och genomförandefrågor
 • Rådgivning och stöd vid genomförande av lantmäteriförrättningar
 • Upprättande av överenskommelser och rådgivning
 • Rättsutredningar och stöd i fastighetsfrågor till advokat- och juridiska byråer

Plan och utredning

 • Järnvägsplaner
 • Detaljplaner
 • Utredningar i tidiga skeden
 • Funktionsutredningar
 • Logistikutredningar
 • Investeringskalkyler

Vi utför även KA-uppdrag åt företag och privatpersoner!

Jobba med oss!

Vi är i behov av nya medarbetare och om du har erfarenhet av projektledning, byggledning eller har kompetens inom mark-, avtals- och fastighetsfrågor får du gärna kontakta oss.

Bild på företagets anställda