Man påväg till arbete Man påväg till arbete

Våra pågående uppdrag:

  • - Nyboda depå byggledare
  • - Roslagsbanan till City utredningsledare
  • - Roslagsbanan till City plansamordnare
  • - Saltsjöbanan plan- och avtalssamordning
  • - Projektledning exploatering Nacka kommun
  • - FUT (Ny tunnelbana) Plansamordning
  • - Esrange plan- och avtalsfrågor
  • - KA-uppdrag